ĮSTATAI

1. Bendruomenė veikia socialinėje, aplinkos apsaugos, paveldosaugos, kultūros, švietimo, sporto, Šiaulių unikalumo išsaugojimo ir kt. srityse šiomis pagrindinėmis kryptimis:

1.1. gyventojų bendruomeniškumo ugdymo, jų pilietinės veiklos skatinimo;

1.2. vietos bendruomenės informuotumo gerinimo;

1.3. žinių bendruomenės vietos bendruomenės lygmeniu kūrimo;

1.4. gyventojų kultūros ir sveikatingumo lygio kėlimo, laisvalaikio turtinimo ir įvairinimo;

1.5. išorinių bendruomeninių ryšių užmezgimo ir palaikymo;

1.6. gyventojų teisėtų interesų gynimo.

2. Bendruomenės veiklos tikslai yra tokie:

2.1. skatinti ir organizuoti gyventojus pagal galimybes tvarkyti savo gyvenamąją aplinką;

2.2. svarstyti ir dalyvauti praktiškai sprendžiant gyventojų komunalines, socialines, viešosios tvarkos ir kt. problemas, dalyvauti plėtros ir planavimo procese;

2.3. padėti spręsti jaunimo problemas;

2.4. priklausomai nuo vietos poreikių organizuoti gyventojų švietimą ir lavinimą jiems tinkamais būdais ir formomis;

2.5. organizuoti kultūros, sporto ir sveikatingumo renginius, bendras šventes, kitokius bendro pasibuvimo renginius;

2.6. propaguoti sveiką gyvenseną, prisidėti prie kovos su narkomanija;

2.7.  telkti gyventojus gamtosaugai, sanitarinės kultūros gerinimui;

2.8. geros kaimynystės dvasia propaguoti ir padėti įgyvendinti savitarpio pagalbos ir filantropijos idėjas;

2.9. puoselėti bendruomenės tradicijas, vykdyti kraštotyrinę veiklą;

2.10. pagal galimybes konsultuoti gyventojus teisiniais, įskaitant vartotojų teises, klausimais;

2.11. apklausos būdu išsiaiškinti ir pagerbti miesto profesinės ir viešosios veiklos lyderius;

2.12. rengti projektus ir programas finansinei ir kitokiai paramai gauti;

2.13. užmegzti ir palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių analogiškomis organizacijomis.

3. Įstatuose numatytai veiklai vykdyti Bendruomenė gali:

3.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Bendruomenės tikslus ir uždavinius;

3.2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

3.3. įstatymų nustatyta tvarka, organizuoti susirinkimus: mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas,

3.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

3.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;

3.6. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų ir asmenų, gauti paramą;

3.7. steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

3.8. steigti fondus;

3.9. nustatyti savo organizacinę struktūrą, reorganizuotis;

3.10. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir į tarptautines, dalyvauti jų veikloje;

4. Bendruomenė, siekdama įstatuose numatytų tikslų, įstatymų numatyta tvarka gali užsiimti ir kita veikla, išskyrus tą, kurią draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

Naujausi komentarai

  2022 m. rugpjūčio mėn.
  Pr A T K Pn Š S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031